Uzaktan Eğitim ve Canlı Dersler HakkkındaUzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencinin fiziksel bir mekâna ihtiyaç duymadan sesli, görüntülü iletişim kurarak ve doküman paylaşımında bulunarak eğitim- öğretim faaliyetlerini yapabilmeleridir.

Uzaktan eğitim, senkron ve asenkron olarak iki başlıkta tanımlanabilir;

Senkron (eşzamanlı) yani belirlenen zamanda canlı olarak yapılan eğitim-öğretim faaliyeti denilebilir. Asenkron ise (kendi seçtiği bir zaman dilimi) önceden hazırlanıp düzenlenmiş içerikleri öğrencilerin belirli bir düzen ile kendine uygun zamanlarda kullanabileceği sistemdir diyebiliriz.
 

 

 

 

 

  

 

Canlı derslerde öğretmenler, önceden hazırlanmış çeşitli materyalleri ( sunu, interaktif uygulama, video, ses dosyası vb.) canlı ders sırasında kullanabilme imkânına sahiptirler.

Canlı derslerde öğretmenler sunu ekranına tablet ve kalemleri yardımıyla yazma ya da çizme faaliyetlerini yapabilirler.

Canlı derslerde öğretmenler öğrencilere sorular sorabilir, her birinin cevabını ayrı ayrı görebilir, toplu sonuçları da grafikler şeklinde görebilirler.

Canlı dersler sırasında öğrenciler ekranlarındaki yardımcı butonlar sayesinde ‘’el kaldırma, anlamadım diyebilme, katılıyorum’’ gibi çeşitli seçenekleri kullanarak iletişimde bulunabilirler.

Canlı derslerde öğrenciler, kendileri için tasarlanmış yazı alanını kullanarak soru sorabilir, yorum yapabilir ya da öğretmenle olan İletişimi için bu alanı kullanabilirler.

Canlı derslerde öğrencilerin kullandığı yazı alanı öğretmen ve dersi takip eden yardımcılar tarafından kontrol edilmektedir.

Öğretmen dilediğinde alanı aktif-pasif olarak kontrol ederek dersi işler.

Canlı derslerde yazı alanı açık olabileceği gibi (öğrencilerin yazdıklarını görebilmeleri) kapalı da (sadece öğretmenin görebileceği) olabilir.

Canlı dersler sırasında öğretmen öğrencilere kısa testler, anketler uygulayabilir ve her birinin cevabını ayrı ayrı görebilir.

Canlı derslerin her birinin video kayıtları sistemde tutulduğundan hem sonradan tekrar izleme hem de yapılan derslerin incelenmesi mümkündür.

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 “Canlı dersler” ve internet sayesinde zaman ve  mekân sınırı olmadan eğitim imkânı vardır.

Dersler farklı eğitim materyalleri kullanılarak zenginleştirilebildiğinden pekiştirmeyi de artırır.

Canlı derslerde “arka sıra” kavramı yoktur. Her öğrenci aynı düzeyde eğitim alabilir.

Derslerin video kayıtları tekrar tekrar istenildiği kadar izlenebilir.

Canlı derslerin video kayıtları aynı zamanda işlenen her ders hakkında istenildiğinde denetlenebilmesi için de olanak sağlar.

 

 

 

Maliyet avantajı,

Hızlı ve kolay iletişim,

Zaman ve mekân tasarrufu,

Daha çok içeriğe sahip olma,

Gibi avantajları da saymak mümkündür.